ඇල්ලේ දී මෝටර් රථයක් අඩි 100ක ප‍්‍රපාතයකට පිය - පුතු මරුට - Hiru News 16-04-18