බඹර ප‍්‍රහාරයකින් 12දෙනෙකු රෝහලේ - Hiru News 14-02-18