ඇරඹුමේ පටන්ම 2018 ජයග්‍රාහී වසරක් බව හිටපු ජනපති කියයි - Hiru News 14-04-18