ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේනට අපි බල කරනවා 2020 ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙන්න කියලා - විජිත් විජයමුණි 13-09-17