කිරිබත්ගොඩ ත්‍රී රෝද රථයක කැපුම් තුවාල සහිත මළ සිරුරක් 09-07-18