යුද හමුදාපති ලුතිනන් ජනරාල් මහේෂ් සේනානායකට සේවා දිගුවක් 11-07-18