ඡන්දෙ කාලේ සිල් රෙදි බෙදුවේ 3වෙනි වතාවටත් අරලියගහ මන්දිරයට යන්න සිහින මවමින් - සජිත් ප්‍රේමදාස 12-09-17