අපිට හිට්ලර් කෙනෙක්ගේ අවශ්‍යතාවක් නැහැ - අගරදගුරු හිමිපාණන් කියයි 13-07-18