පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් බැඳුම්කරවලින් ලාභ ඉපයූ හැටි ජනපති කොමිසමේදී හෙළිවෙයි 13-09-17