ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ සංවිධායක ලේකම් අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල ජනපතිට සහය පළ කරයි 14-01-18