රත්මලානේ යුද හමුදා කෝප්‍රල්වරයෙකුට වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියට සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට 12-07-18