රථ වාහන ප්‍රවාහන නෞකාවක බහුදින ධීවර යාත්‍රාවක් ගැටීමෙන් දෙදෙනෙකු මරුට අයෙක් අතුරුදන් 10-01-18