ප්‍රභූවරුන් හිරේට ගිය ගමන් රෝහල්ගත වීම ගැන අපිටත් ලොකු සැකයක් තියෙනවා - රුවන් විජේවර්ධන 10-09-17