හිටපු මහ බැංකු අධිපතිගේ සහොයුරිය පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරියක් බව ඇමති නවීන් කියයි 13-07-18