විද්‍යා දැරිය ඝාතන නඩුවේ සැකකරුවන් 7 දෙනෙකුට එරෙහි චෝදනා සනාථ වී ඇතැයි අධිකරණයේදී හෙළිවෙයි 13-09-17