ඡන්ද පත්‍රිකා සහ පෙට්ටි බෙදා හැරීම හෙට පෙරවරු 8 ට ඇරඹේ - Hiru News 09-02-18