උදයංග වීරතුංගගෙන් ෆේස්බුක් පණිවුඩයක් - Hiru News 09-02-18