කුමන්ත්‍රණ අවශ්‍ය නැහැ - පොදුජන පෙරමුණ කියයි - Hiru News 12-02-18