ජනපති ජාත්‍යන්තර සූර්යබලශක්ති සමුළුවට එක්වෙයි - Hiru News 12-03-18