ලසිත් මාලිංග ක්‍රිකට් දිවියට සමුදීම ගැන කතා කරයි - Hiru News 10-02-18