බ්‍රිගේඩියර් ගැන විදේශ අමාත්‍යාංශය යළි ලන්ඩනයට ලියයි - Hiru News 09-02-18