බ්‍රිගේඩියර් ප්‍රියංක ප්‍රනාන්දුට එරෙහිව විරෝධතාවක් - Hiru News 10-02-18