ප්‍රජා අයිතිය අහෝසි කිරීම පහසු නොවන බව හිටපු ජනපති කියයි - Hiru News 08-02-18