උදයංග වීරතුංග එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයෙන් පිටවීම වළක්වයි - Hiru News 10-02-18