පාර්ලිමේන්තුව විසුරවන්න - හිටපු ජනපතිගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක් - Hiru News 13-02-18