ජයග්‍රහණ සාමකාමීව භුක්ති විදින්නැයි හිටපු ජනපතිගෙන් ඉල්ලීමක් - Hiru News 12-02-18