වෙඩි වැදුණු කිරිවෙහෙර විහාරාධිපති හිමියන් කොළඹ පෞද්ගලික රෝහලකට - Hiru News 14-06-18