හමුදාවට තොරතුරු නොදෙන්නැයි විග්නේෂ්වරන් උතුරේ නිලධාරින්ට දන්වයි - Hiru News 13-07-18