දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ නීති විරෝධී මගී ප්‍රවාහන සේවාවක් ගැන හෙළිවෙයි - Hiru News 11-07-18