ලොව පුරා උන්මාදයක් සේ පැතිරයන අභියෝගය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමටත් බෝවෙයි - Hiru News 15-09-18