කොළඹ සිට නුවර බලා ධාවනය වූ නගරාන්තර සීඝ්‍රගාමි දුම්රියේ ගැටී පුද්ගලයෙකු මරුට - Hiru News 12-03-18